Ouderportaal Parnassys

Onze school maakt voor de administratie en het leerlingvolgsysteem gebruik van ParnasSys. Als school streven we naar openheid en transparantie over ons handelen en werken met uw kinderen. In het kader van ontsluiten van informatie heeft u recht op inzage in de gegevens over uw kind. Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders en/ of verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het gaat hier om door ons geselecteerde gegevens. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys. Hier kunt u inloggen in het ouderportaal. Ouders/ verzorgers kunnen inloggen met de inloggegevens die zij via e-mail ontvangen. 

Op het ouderportaal vindt u de algemene gegevens van uw kind, de absentie registratie en de notities die gemaakt zijn van de rapportgesprekken. Ook vindt u er algemene zaken als de groepssamenstelling en de contactgegevens van medewerkers.