Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijk-waardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Het is voor uw kind van groot belang dat u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Vanuit de school informeren wij u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden contact met ouders via de Nieuwsbrief, de website, ouderavonden, inloop  ‘s  ochtends, oudergesprekken e.d.