Pesten

Digitaal pesten is pesten door bijvoorbeeld het sturen van vervelende sms’jes, Facebookcontact, enz. Het is een lastig fenomeen voor zowel ouders als voor ons als school. Wij zijn er als school zeer alert op dat digitaal pesten niet op of vanuit de school plaatsvindt. We verzoeken u als ouder er thuis ook alert op te zijn. We vragen u ook eventuele signalen die u krijgt hierover op school te komen bespreken. Als het één en ander vanuit huis plaatsvindt, kunnen we er als school niet rechtstreeks iets aan doen, maar we kunnen met zijn allen nadenken hoe we er mee omgaan om het op te lossen. We willen een veilige school zijn waar alle kinderen met plezier heen gaan. Daar moeten we ook met zijn allen zorg voor dragen.

Anti pestprogramma KIVA
KiVa is een programma dat scholen gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een Fins woord voor "leuk" of "fijn". Onderdeel van Kiva zijn lessen in de klas. De leerkrachten krijgen speciale training om deze lessen te geven. In de lessen leren kinderen dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Iedereen kan een bijdrage leveren om pesten te stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen.

Doel van KiVa
Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Soms lukt dat niet altijd. Pesten komt op vrijwel elke basisschool voor en heeft vervelende gevolgen voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders. Met KiVa wordt pesten zoveel mogelijk voorkomen. Als er toch gepest wordt, is er een duidelijk plan hoe het wordt aangepakt. Zo wordt er samen gewerkt aan een fijne schooltijd voor iedereen.