Hoofdluis

Onze kinderen worden in de week na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door het LuizenOpsporingsTeam. 

Het team heeft 2 hoofdtaken: 

  • Controleren 
  • Constateren 

Mochten er luizen geconstateerd worden dan wordt u als ouder hiervan op de hoogte gebracht door de coördinator van school: Karin Stiekema. Ook zullen alle ouders uit de groep waarin hoofdluis is geconstateerd geïnformeerd worden over de aanwezigheid van hoofdluis in de groep zodat u als ouder extra alert kunt zijn. Op school is een luizenprotocol aanwezig, deze vindt u bij onze protocollen en formulieren.