Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Deze professionals, waaronder huisartsen, leerkrachten, medewerkers kinderopvang, etc, zijn sinds 1 januari 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Zie voor nadere informatie www.vooreenveiligthuis.nl.