Communicatie met ouders

Social Schools
Het ouderportaal Social Schools gebruiken wij als communicatiemiddel naar de ouders toe. Hierop staan onder andere nieuwsbrieven, oproepjes voor ouderhulp en foto's uit de groepen. 

Ouderportaal Parnassys
In ons digitale leerlingvolgsysteem Parnassys houden wij diverse ontwikkelingen van uw kind bij. Via het ouderportaal hebben ouders toegang tot administratieve gegevens, de notities van de ontwikkelgesprekken en absenties. 

Als uw kind bij ons naar school gaat, ontvangt u per mail de inloggegevens.