BSO

Op onze school bieden wij voor- en naschoolse opvang via BSO Tamariki.
Tamariki is de naam van de stichting kinderopvang Primenius. Tamariki betekent kind in het Maori’s.

Onze BSO Tamariki  stemt de opvang zoveel mogelijk af op de individuele behoeften van het kind en de wensen van de ouder(s). Bij de BSO worden kinderen na schooltijd, op studiedagen van het onderwijzend personeel en in schoolvakanties opgevangen. 

Onze BSO biedt ruimte voor vrij spel en verder zal de pedagogisch medewerker activiteiten aanbieden waar kinderen vrijwillig aan mee kunnen doen.