Hier kunt u het schoolondersteuningsprofiel, versie december 2017 downloaden.