Protocollen en formulieren

Op de Mgr. Bekkersschool is het beleid vastgelegd in protocollen. U vindt de protocollen en formulieren hier. Als u op het document klikt, vindt u meer informatie. 

Verlofaanvraag
NB De aandacht wordt erop gevestigd dat het verlenen van extra verlof (buiten de schoolvakanties om) alleen wegens gewichtige omstandigheden mogelijk is. Voor meer informatie verwijzen we u naar:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school Indien zich niet een van de daar genoemde situaties voordoet moet het verzoek worden afgewezen.