Kennismakingsgesprek en inschrijving

In de gemeente Veendam krijgt u van de gemeente een mailing waarin alle open dagen van alle basisscholen in Veendam worden aangekondigd. Vaak is dit de start van de zoektocht die ouders ondernemen om te komen tot een goede keuze voor hun kind wat betreft de basisschool.

Tijdens de open dag laten we ouders zien hoe we het onderwijs vormgeven. We doen dit op een avond waarbij leerlingen van groep 8 ouders rondleiden door de school en eerlijke informatie delen over hoe het er op school aan toegaat. Na de open dagen, melden de ouders aan de gemeente welke school hun voorkeur heeft. De school wordt hierover geïnformeerd door de gemeente en zal de ouders daarna actief benaderen voor een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is de start van de inschrijvingsprocedure.

De directeur zal dan ook een kennismakingsgesprek plannen met hemzelf of met één van de leerkrachten waarbij samen gekeken wordt wat de onderwijsbehoefte van de toekomstige leerling is. Ook krijgt de school informatie vanuit het professionele netwerk als de leerling voor de basisschool al naar de kinderopvang of de peuterspeelplaats is geweest. Op basis van de informatie bepaalt de school of we aan de behoefte kunnen voldoen of dat de leerling op een andere plek beter onderwijs kan krijgen. In alle gevallen zorgt de school voor een passende plek en deelt deze dit ook binnen de wettelijk vastgestelde termijnen mede aan de ouders.

De Mgr. Bekkersschool heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen, dat iedereen welkom is, met welke levensbeschouwing dan ook. Bij inschrijving verwachten wij dat de doelstellingen worden gerespecteerd. Door dit uitgangspunt ontmoeten onze leerlingen kinderen van verschillende culturele en godsdienstige achtergronden. 

U kunt hier een afspraak plannen