Identiteit

Onze school is een katholieke school voor basisonderwijs. Wij geloven in God als een scheppende, positieve kracht in het leven. Wij zien Jezus en zijn verhalen als inspiratiebron voor onze omgang met anderen. We willen in onze school een sfeer scheppen, die de leerlingen helpt een keuze te maken vanuit een christelijk-katholieke levenshouding. De christelijk-katholieke traditie wordt levend gehouden door vieringen en aandacht voor riten en symbolen, door catecheselessen en door aandacht voor de mensen om ons heen.

Wij zien mensen als uniek en gelijkwaardig en vinden daarom dat iedereen mag zijn zoals die is. Dat willen we tot uiting brengen in de sfeer en werkwijze van de school. Daarom zijn we erop gericht de kinderen te laten ontdekken dat er tegenstellingen en conflicten zijn en dat wij kunnen leren om daarmee om te gaan. We geven het voorbeeld in respect door ieder en elkaar vrij te laten in (levens-)overtuiging. Tevens wordt in elke groep aandacht besteed aan gebed. We werken met de methode "Trefwoord" aan onze waarden en normen en leren de kinderen de verhalen uit de Bijbel. Wij worden in onze catecheseactiviteiten begeleid door mevr. Agda Wachter en pastor Buit. Met de parochie Veendam onderhouden we nauwe contacten en kijken we hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Kinderen kunnen meedoen aan de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel via de parochie.