Historie

Onze school is vernoemd naar Wilhelmus Marinus Bekkers. Wilhelmus Marinus Bekkers werd geboren op 20 april 1908 te St. Oedenrode en overleed op 9 mei 1966 in Tilburg. Het was een gewone jongen van het volk. Kwam uit een arbeidersgezin en zoals vaak in Katholieke gezinnen werd hij, als één van de jongens uit het gezin, priester. Een hele eer voor het arme gezin. In 1960 werd hij, 27 jaar na zijn priesterwijding hij bisschop van ’s Hertogenbosch. Nationale bekendheid kreeg hij door zijn vele toespraken, o.a. voor televisie, waarin hij openhartig zijn visie gaf op actuele godsdienstige en ethische kwesties en waarin hij de nadruk legde op de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder mens.

Op het Tweede Vaticaans Concilie was Bekkers lid van de liturgische commissie. Zijn interpretatie van de ideeën die op dit concilie gestalte kregen, is mede bepalend geweest voor de ontwikkeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland in de jaren zestig.

In 1873 werd de rooms-katholieke school in Veendam officieel geopend. Een kleine veertig jaar later opende het bestuur een nieuwe school aan de huidige Schoolstraat. Het huidige gebouw dateert van 1968. De school heeft toen de naam Mgr. Bekkersschool gekregen. De kleuterschool heette indertijd "de Iemkörf" (de bijenkorf). Het naambord hangt nog steeds in de gang van de kleuterafdeling. Vanaf 2010 hebben we ook de locatie Straat Soenda. Mgr. Bekkers stond bekend als een ware kindervriend en hij had als lijfspreuk: "Cariatas pro Armis"(liefde als wapen). Kortom: een voorbeeld waar we ons  graag door laten inspireren.