Over ons

De Mgr. Bekkersschool wordt herkend als een plezierige en gezellige school, die waarden en normen hoog in het vaandel heeft staan, waar het pedagogisch klimaat goed is, die aandacht heeft voor zorgleerlingen en die goede resultaten weet te behalen. Het team is betrokken, vakbekwaam, heeft passie voor de school en straalt stabiliteit en warmte uit. Zowel leerlingen als ouders voelen zich thuis op school. De Mgr.Bekkersschool hecht grote waarde aan communicatie. Vanuit de Katholieke identiteit is er echte aandacht voor elkaar, die zich uit in het goed luisteren naar elkaar. 

Op de Mgr. Bekkersschool zien we kinderen die toegroeien naar stabiele persoonlijkheden met zelfvertrouwen. Ze lachen, luisteren naar elkaar, zijn betrokken en geven spontaan complimenten aan elkaar. Iedereen mag zichzelf zijn bij ons. De gezamenlijke vieringen zijn een belangrijk onderdeel van de school. Met elkaar staan we stil bij belangrijke momenten in het leven. Er vinden veel gesprekken plaats waarin aandacht is voor waarden en normen en waarin kinderen leren hun mening te geven of bij te stellen. In deze mooie gesprekken worden zeer waardevolle dingen gedeeld. De methode ‘Trefwoord’ zorgt voor een goede input voor deze gesprekken. Ook het anti-pestprogramma KIVA draagt hier duidelijk aan bij.

De school is innovatief in het onderwijs. Er is steeds meer aandacht voor nieuwe vaardigheden die van belang zijn voor kinderen in de toekomst. Er wordt veel aandacht be-steed aan de sfeer in school, waarbij we ervoor proberen te zorgen dat iedereen zich veilig voelt zodat ze zichzelf kunnen zijn. Het welbevinden van iedereen en het over en weer betrokken zijn op elkaar is een groot goed en wordt gezien als een voorwaarde om je veilig te voelen en van daaruit goed te kunnen ontwikkelen.