Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Scholen op de kaart is bedoeld om aan belanghebbenden verantwoording te kunnen afleggen en ook om informatie voor ouders beschikbaar te stellen. Scholen op de kaart gebruikt onder meer data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Dit zijn de centrale data. Een deel van de gegevens leveren scholen zelf aan. 

Meer informatie over onze school kunt u hier vinden.