Maak kennis met onze klassen

Wij hebben op de Mgr.Bekkersschool twee locaties. Op de hoofdlocatie aan de Prins Bernhardlaan hebben we de onderbouw en de bovenbouw.

De onderbouw bestaat uit vier combinatieklassen 1/2, waar dus leerlingen uit het eerste en tweede jaar samen les krijgen. Halverwege het jaar komt er vaak een extra kleutergroep bij voor de kinderen die dan net 4 jaar geworden zijn. Dit is een zogenaamde instroomgroep.

De Bovenbouw zit in hetzelfde pand maar in een andere vleugel. Hier zijn de leerjaren 6, 7 en 8 gehuisvest. We hebben van alle leerjaren twee klassen.

Op de dependance: De Bekkersstee, Straat Soenda, is de Middenbouw (groepen 3, 4 en 5) gevestigd samen met de voor- en naschoolse opvang (VSO-BSO). Ook hier zijn van alle groepen 2 klassen.