Maak kennis met onze klassen

Wij hebben op de Mgr.Bekkersschool twee locaties. Op de locatie Prins Bernhardlaan hebben we de kleutergroepen en de groepen 3a t/m 8a.

De onderbouw bestaat uit vier combinatieklassen 1/2, waar dus leerlingen uit het eerste en tweede jaar samen les krijgen. Halverwege het jaar komt er vaak een extra kleutergroep bij voor de kinderen die dan net 4 jaar geworden zijn. Dit is een zogenaamde instroomgroep.

Op de locatie Straat Soenda zijn de groepen 3b t/m 8b gevestigd samen met de voor- en naschoolse opvang (VSO-BSO).