Oud papier

Maandelijks wordt op onze school oud papier ingezameld. Het geld wordt, in nauw overleg met team en oudervereniging, besteed aan extra middelen die de leerlingen ten goede komen en géén leermiddelen zijn. De organisatie ligt in handen van de Oudervereniging.

In het schooljaar 2017-2018 staat de container op de volgende data bij de school:

12 januari 2018
9 februari 2018
9 maart 2018
6 april 2018
11 mei 2018
15 juni 2018
20 juli 2018

 


Ook rijdt er een vrachtauto in de wijk rond die oud papier bij de mensen ophaalt ten behoeve van de school. Indien de vracht-auto ook bij u in de straat rijdt krijgt u hierover een briefje in de bus. Heeft u het briefje niet gekregen, dan rijdt de vrachtauto niet bij u in de straat en hopen wij dat u op de andere dagen het papier bij school wilt brengen. De vrachtauto rijdt altijd op de laatste vrijdag van de maand:

26 januari 2018
23 februari 2018
23 maart 2018 
20 april 2018
25 mei 2018
29 juni 2018